જેકાર્ડ ડીઝાઇન

જેકાર્ડ ડીઝાઇનનો કોર્ષ કરી કામ કરવાથી દર મહિને કમાણી થશે ૨૫૦૦૦ થી ૧૫૦૦૦૦ અને તેનાથી પણ વધારે

જેકાર્ડ ડીઝાઇનમાં કોમ્પ્યુટર પર સાડી, ડ્રેસ, કુરતી, ચણીયા ચોળી, શેરવાની જેવા ગારમેન્ટનું તેમજ હેન્ડલુમનીપ્રોડક્ટ જેવી કે બેડ સીટ, ચાદર, સોફા કવર, પડદાનું ફેબ્રિકસ સર્જન કરવાની જેકાર્ડ નીડીઝાઇન બનાવવાની રહેતી હોય છે.

જેકાર્ડ ડીઝાઇન કોઈ પણ શીખી શકે છે, કારણ કે ડીઝાઇનકોમ્પ્યુટર પર બનાવવાની હોય છે, અને આજનાસમયમાં કોમ્પ્યુટર પર કામ કરવું, શીખવું એક દમસરળ છે.

જેકાર્ડ શું છે અને કોમ્પ્યુટરાઈઝ બનાવવાથી થતા ફાયદા ?

જેકાર્ડ એટલે ડીઝાઇન વાળું કાપડ બનાવવાનું મશીન. સદીઓથી આપણે ડીઝાઇન વાળુંકાપડ બનાવતા આવ્યા છીએ. પહેલા ના સમય માં હાથ વણાટકામ થતું અને ત્યારથી અત્યારસુધી કાપડ મિકેનિકલ જેકાર્ડ મશીનમાં બનાવતા હતા અને હજી પણ બનાવીએ છીએ. મિકેનિકલજેકાર્ડમાં પ્રોડક્શન ઓછુ તેમજ ડીઝાઇન કોસ્ટ વધારે આવે છે, સાથે સાથે ડીઝાઇન બદલવામાં પણ ઘણો સમય વેસ્ટથાય છે, તેને કારણે લોકોએ ઇલેક્ટ્રોનીક્સ જેકાર્ડ, ટેકનોલોજી અપનાવી. પાર્ટીની રીક્વાયર પ્રમાણેડીઝાઇનમાં ફેરફાર કરી શકાય તેમજ પ્રોડક્શન ઝડપી નીકળે છે અને માંગને ઝડપથી પૂરીકરી શકાય છે. આજે આપણી સુરતની ટેક્ષટાઈલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સાડી, ડ્રેસ, કુરતી, ચણીયા ચોળી, શેરવાની જેવા ગારમેન્ટમાં તેમજ હેન્ડલુમનીપ્રોડક્ટ જેવી કે બેડ સીટ, ચાદર, સોફા કવર, પડદાના ફેબ્રીક્સ ઇલેક્ટ્રોનીક્સ જેકાર્ડમાંબનાવવામાં આવે છે, તેમજ સાડી ના લેસ બનાવવા માટે સ્પેશિયલ નીડલ જેકાર્ડ, મહારાણી જેકાર્ડ ની ટેકનોલોજી અપનાવેલી છે, તો જાણીયે જેકાર્ડ ડીઝાઇન શું છે.

જેકાર્ડ ડિઝાઈન એટલે યાર્ન માંથી ડીઝાઇન વાળું કાપડબનાવવાની અદભુત કળા કે જે કાપડનું સર્જન કરે છે, કાપડ બનાવવામાં દરરોજ નવી નવી ડીઝાઇનની જરૂરિયાત રહેતી હોયછે.

તમે જે ગારમેન્ટ જોઈ રહ્યા છો એ દરેક ગારમેન્ટનું ફેબ્રિકસ ઇલેક્ટ્રોનીક્સજેકાર્ડમાં બનાવવામાં આવે છે, જેકાર્ડ મશીનમાંપહેલા ફેબ્રિકસ બને છે પછી ગારમેન્ટ બનાવવામાં આવે છે. ફેબ્રીક્સ બનાવવા માટે પેલાકોમ્પ્યુટર પર ડીઝાઇન બનાવવામાં આવે છે, ડીઝાઇન બનાવ્યાબાદ ઇલેક્ટ્રોનીક્સ જેકાર્ડ મશીનમાં ડીઝાઇન ચડાવવામાં આવે છે અને ફેબ્રિકસ બનતુંહોય છે, કોમ્પ્યુટર પર ડીઝાઇન બનાવવાથી ડીઝાઇન ઝડપથીબને છે, ફેબ્રિકસનું ફીનીશીંગ સારું આવે છે, મશીન ઉપર વર્ક થતું હોવાને કારણે પ્રોડક્શનપણ ઝડપી આવે છે, એટલા માટે આજના સમયમાં જેકાર્ડ ફેબ્રિકસ સો એસો ટકા જેકાર્ડ મશીનમાં જ બનાવવામાં આવે છે.

સ્માર્ટ અને વાઈટ કોલર જોબ...

જેકાર્ડ ડીઝાઈનરની જોબ સ્માર્ટ અને એકદમ વ્હાઈટ કોલરવાળી જોબ ગણાય છે. તેમાંઓફિસમાં બેસીને કોમ્પ્યુટર પર ડીઝાઇન બનાવવાની હોય છે.

જેકાર્ડ ડીઝાઇનમાં નોકરી તરત મળી જાય છે, તેમજ અનલીમીટેડ તક રહેલી છે

જેકાર્ડ ડીઝાઇનનો કોર્ષ કરો એટલે નોકરી પણ તરત જ મળી જાય છે. એકવાર તમે સારાડીઝાઈનર બની જાવ એટલે નોકરી તમને સામેથી શોધતી આવે છે.

જેકાર્ડ ડીઝાઇનમાં તમે લોકલ માર્કેટ, ડોમેસ્ટીકમાર્કેટ, ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટ એટલે કે દુનિયાના કોઈપણખૂણામાં કામ કરી શકો છો. ઇલેક્ટ્રોનીક્સ જેકાર્ડ ડીઝાઇનમાં અનલીમીટેડ તક રહેલી છે, તેમજ દિવસે ને દિવસે ડીમાન્ડ વધતી જાય છે, ડીઝાઇન એ રેપીયર જેકાર્ડના પાયાની જરૂરિયાતછે, જેમ જેમ ફેશનનો ટ્રેન્ડ વધે, તેમ તેમ ડીઝાઇનરની ડીમાન્ડ વધે. ડીઝાઇનરનીડીમાન્ડ કાયમને માટે, હંમેશને માટેરહેતી હોય છે, અને રહેવાની જ.

કારણ કે ફેશન માર્કેટ બહુ જ વિશાળ છે, અને આજનાસમયમાં, આજની જનરેશનમાં ફેશનનો શોખ દિવસે ને દિવસેવધતો જાય છે.

મહીને કમાણી ૨૫૦૦૦ થી ૧૫૦૦૦૦ અને તેનાથી વધારે

જેકાર્ડ ડીઝાઇનમાં તમે મહિને ૨૫૦૦૦ થી ૧૫૦૦૦૦ કે તેનાથી પણ વધારે કમાઈ શકો છો, ડીઝાઇન શીખવામાં ફક્ત ૪ મહિના જેટલો સમય લાગેછે, તેની ફીઝ પણ એકદમ નોમિનલ હોય છે, ડીઝાઇનર થઈ ગયા પછી આ આવક લાઇફ ટાઇમ છે, અને તે સંપૂર્ણપણે તમારા પણ ડીપેન્ડ હોય છે.

ડીઝાઇનમાં ફક્ત ને ફક્ત મેન્ટલી, ફિઝીકલી અનેસમયનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીને મહિને લાખો, કરોડો રૂપિયાકમાઈ શકો છો. મનીષ મલ્હોત્રા, નીતા લુલા, અર્ચના કોચર આ બધાય ડીઝાઈનર આજના સમયમાં લાખોકરોડો રુપિયા કમાય છે.

૨૫૦૦૦ થી શરૂ કરી શકો તમારો પોતાનો બીઝનેસ...

જો તમારે નોકરીને બદલે પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કરવો હોય તો માત્રને માત્ર ૨૫ હજારજેવી મામુલી રકમથી પણ શરૂ કરી શકો છો. કારણ કે તમારા નોલેજની સાથે ફક્ત એકકોમ્પ્યુટરની જરૂર હોય છે, પછી તમે તમારી મરજી મુજબનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટકરી બીઝનેસ ડેવેલોપ કરીશકો છો.

જેકાર્ડ ડીઝાઇન કોણ શીખી શકે

જેકાર્ડ ડીઝાઇન વિદ્યાર્થી - વિદ્યાર્થીનીઓ, છોકરા – છોકરીઓ, ધંધાર્થીઓ, નોકરિયાત, કોઈપણ શીખી શકેછે, ભણતરની કોઈ જ જરૂર નથી, હા સમય ની માંગપ્રમાણે ઓછા માં ઓછું ૧૦ ધોરણ ભણેલા જરૂરી છે, તેમજ જો તમારામાં ક્રિએટીવીટી (સ્કીલ ) હોય તો ભણતરની પણ જરૂર નથી. માર્કેટમાં ઘણી કંપનીઓ એવીછે, જેને તમારા ડીઝાઇનના કામનું મહત્વ હોય છે, એને તમારાભણતરનું કોઈ જ મહત્વ નથી હોતું. આવી કંપનીમાં તમે ઝડપથી પ્રોગ્રેસ કરી શકો છો.

જેકાર્ડ ડીઝાઇનમાં કેવી રીતે કામ કાજ કરી શકાય છે

જેકાર્ડ ડીઝાઇનમાં તમે પાર્ટ ટાઈમ, ફુલ ટાઈમ, ઘરે બેઠા તેમજ પોતાની ઓફીસ એટલે કે પોતાનોવ્યવસાય કરીને તમારી મરજી મુજબ કામ કરી શકો છો.

જેકાર્ડ ડીઝાઇનને તમે તમારું કરીયર ફિલ્ડ નક્કી કરી ફૂલટાઇમ કામ કરી શકો છો.

વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસની સાથે સાથે પાર્ટ ટાઇમ કામ કરી શકે છે, જેનાથી ભણતર તેમજ પોકેટ મની ખર્ચ નીકળી જાયછે.

નોકરીયાત વ્યક્તિઓ પોતાની ફિલ્ડ ની સાથે સાથે તેમજ એ ફિલ્ડ છોડીને પોતાનીમનગમતી ફિલ્ડમાં આવવા માટે પહેલા પાર્ટ ટાઇમ અને પછી ફૂલ ટાઇમ જોબ પણ કરી શકે છેતેમજ પોતાનો વ્યવસાય પણ કરી શકે છે.

ધંધાર્થીઓ પોતાના બિઝનેસના ડેવલોપમેન્ટ માટે ડીઝાઇન શીખે છે, તેમની પાસે ડીઝાઇન બનાવવાનો સમય હોતો નથી, પણ ડીઝાઇનર સાથે કેવી રીતે કામલેવું, તેમજ માર્કેટને નવું ક્રીએશન શું આપવું, માર્કેટમાં ન્યુ ફેશન ટ્રેન્ડને ઊંડાણપૂર્વકસમજવા માટે ડીઝાઇન શીખતા હોય છે અને ડીઝાઇનનું કામ કાજ કરાવતા હોય છે.

જેકાર્ડ ડીઝાઇન કોર્ષ શીખવાનો સમય

        ૪ મહિના

        દરરોજ ( ૧ કલાક)

·        મશીનના પ્રકાર (રેપીયર ઇલેક્ટ્રોનીક્સ જેકાર્ડ, નિડલ જેકાર્ડ,મહારાણી જેકાર્ડ,મીકેનીકલ જેકાર્ડ)

જેકાર્ડ ડીઝાઇનર બની ગયા પછી ડીઝાઇનની સાથે સાથે જેકાર્ડ ફિલ્ડમાં બીજા પણ કરીયર ઓપ્શન છે જેવા કે,

 -           -     સ્કેચ ડીઝાઇનર

        -     મેચિંગ માસ્ટર

        -     ફેશન ડીઝાઇનર

        -     મેન્યુફેકચરર્સ

        -     હોલસેલર

        -     રીટેઈલર

        -     બ્રોકર

        એકવાર જેકાર્ડ ડીઝાઇનર બની ગયા પછી જેકાર્ડ ના કોઈપણ ફિલ્ડમાં કુશળતા પૂર્વક કામ કરીશકાય છે, કારણ કે ડીઝાઇન એ પાયાનું જ્ઞાન છે.

૧૦૦ % નોકરીની ગેરંટી

 સંસ્થા દ્વારાસ્ટુડન્ટનો કોર્ષ પૂરો થયા પછી સ્ટુડન્ટને ૧૦૦% નોકરીની વ્યવસ્થા કરી આપવામાં આવેછેસંસ્થા નોકરીનીગેરંટી એટલા માટે આપે છેકારણ કેમાર્કેટમાં જેકાર્ડ ડીઝાઇનરની ફૂલ ડીમાન્ડ છે.

લાઇફ ટાઇમ સપોર્ટ

કોઈપણ સ્ટુડન્ટને કોર્ષ પૂરો થયા પછી કામ કરવા માટે પ્લેટફોર્મ મળવું જરૂરી છે, પ્લેટફોર્મ મળ્યા પછી પણ ઘણી તકલીફો આવતી હોય છે, ત્યારે સપોર્ટની જરૂર રહેતી હોય છે, તેમજ કમ્પલેટ ડિઝાઈનર થઈ ગયા પછી પણ માર્કેટમાં કઈંક ને કઈંક નવું આવ્યા કરતુ હોય છે, જે ઘણી વખત સમજમાં નથી આવતું ત્યારે તે જાણવા માટે સપોર્ટની ( સાથ સહકાર ) જરૂર રહેતી હોય છે. મતલબ જયારે પણ કોઈ સ્ટુડન્ટને ડીઝાઇન તેમજ જોબને રીલેટેડ કંઈ પણ હેલ્પની જરૂર હોય ત્યારે સંસ્થા સપોર્ટ કરવા તત્પર રહેતી હોય છે.

હોસ્ટેલની સુવિધા

ગામશહેરરાજય એટલે કેદુરથી આવતા વિધ્યાર્થીઓના માટે હોસ્ટેલ ની પણ સુવિધાપૂરી પાડવામાં આવે છેજેથી દુરથી આવતા વિધ્યાર્થીઓ ડિઝાઈન શીખીશકેઅને ભવિષ્ય ઉજ્વળ બનાવી શકે.